Evästeiden käyttö ja tietosuojaperiaatteen tiedotus

Evästeiden käytön ja tietosuojaperiaatteen tiedotus sisältää hyödyllistä tietoa siitä, miten ja miksi OY Rosiine henkilötietoja kerää, käsittelee ja jakaa. Tietosuojaperiaatteet noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaperiaatteiden tavoitteena on suojella asiakkaiden yksityisyyttä sopusoinnussa Viron Tasavallan lakien ja Euroopan Liiton säädösten kanssa.

Henkilötietoja ovat mikä tahansa tieto tunnistetusta tai tunnistettavasta fyysisestä henkilöstä, esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä tieto meidän kotisivumme katsomisesta, sosiaalimedia kanaviemme ja meidän palvelujemme käyttämisestä.

Käyttämällä sivustoamme, hyväksytte evästeiden käyttämisen ja suostutte henkilötietojen käsittelyn periaatteiden kanssa, niin kuin on kuvailtu meidän eväisteiden käyttämisen ja tietosuojaperiaatteissamme.

Voimassa alkaen 10.07.2019

 1. Keiden tietoja OY Rosiine käsittelee?

OY Rosiine on henkilötiedoista vastaava käsittelijä.
OY Rosiine käsittelee omien asiakkaitensa ja yhteyshenkilöitensä tietoja, jos he ovat ilmoittaneet haluansa kuluttaa meidän palvelujamme tai tuotteitamme tai he ovat aikaisemmin käyttäneet meidän palvelujamme tai tuotteitamme. Tietyissä tapauksissa käsittelemme henkilötietoja, jotka ovat saatavilla julkisista lähteistä.

 1. Asiakkaan henkilötietojen käsittelemisen tavoitteet ja juridiset perusteet

Meidän markkinointikanaviemme vapaaehtoisten käyttäjien ja tuotteiden käyttäjien sekä asiakkaiden (mm. asiakkaiden edustajien) henkilötietoja käsittelemme siksi, että noudattaa sekä omia sopimuksellisia velvollisuuksiamme että tarjota mahdollisille asiakkaille laadukkaimpia tuotteita ja parempaa tietoa. Kun OY Rosiine käsittelee henkilötietoja näinä tarkoituksissa, on käsittelemisen juridinen peruste meidän oikeutettu mielenkiintomme taata meidän tuotteitemme moitteeton ja laadukas osoittaminen.

OY Rosiine markkinointikanavista (kotisivu) keräämme tietoja niiden käyttämisestä ja mahdollisten asiakkaiden mielenkiinnosta, että paremmin ymmärtää meidän asiakkaitemme todellisia mielenkiintojansa, tarjota laadukkaampaa tietoa sekä kehittää kotisivumme toiminnallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Siinä tapauksessa on käsittelemisen juridinen peruste meidän oikeutettu mielenkiintomme ymmärtää paremmin asiakkaiden tarpeita sekä tarjota parempia palveluja tai tuotteita.

OY Rosiine käsittelee henkilötietoja seuraavina tarkoituksina:

 • OY Rosiine asiakaskannan muodostaminen ja sen hallinta
 • asiakkaalle uusien palvelujen tarjoilu
 • OY Rosiine palvelujen analysointi ja kehittäminen
 • nettisivun hallinta
 • säädöksistä johtuvien vaatimuksien noudattaminen
 • asiakkaan tiedusteluille vastaaminen
 1. Miten tietoja keräätään?

Yleensä keräämme henkilötietoja suoraan rekisteröidyiltä ja heidän suostumuksellansa. Lisäksi käytämme automaattisia tietokeräilyvälineitä, mm. evästeitä ja muita seuraamisvälineitä, että optimoida meidän kotisivumme käyttäjäkokemusta sekä tarjota asiakkaillemme parempia palveluja ja tuotteita.

Evästeet ja yksilöivät tunnisteet sekä niistä vapautuminen

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka serveri lähettää käyttäjän selaimelle ja mikä tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle. Se mahdollistaa muistaa käyttäjän etusijat, kuten kirjainten koko, kieliasetukset, eri selainten tieto, katselutilastointi yms.

Kaikki selaimet ovat vaiteliaasti asetettu lupaamaan evästeitä, mutta selaimen asetuksia voi yleensä hallita niin, että selain kieltäytyy evästeistä kokonaan, kieltää kolmansien osapuolien evästeet tai tiedottaa käyttäjää jokaisesta lähetetystä evästeestä.

Yksilöivät tunnisteet ovat pieni verkkosivun koodijono, joka mahdollistaa nettisivuilla lukea ja asentaa evästeitä. Ne lähtevät käyntiin, kun käyttäjä avaa sähköpostin tai tulee nettisivulle, minkä jälkeen ladataan kolmansien osapulten evästeet tai rekisteröidään, että käyttäjä on avaannut sähköpostin.

OY Rosiine käyttää:

 • analyyttisiä evästeitä, jotka keräävät tietoa siitä, miten nettisivua käytetään, esim millaisia sivustoja avaataan eniten tai mitä nettisivulta etsitään jne. Evästeet ovat seläinkohtaisia. Ne evästeet eivät kerää tietoja, joka mahdollistaisi tunnistaa suoraan nettisivun käyttäjää. Mitään sinua tunnistavia tietoja emme niistä näe. Tähän kuuluvat esim Google Analytics ja Hotjar evästeet.
 • mainosevästeitä, jotka auttavat tarjota käyttäjän kiinnostuksille kohdennettuja mainoksia
 • kolmansien osapuolien evästeet, esim. YouTube ja Google Maps.

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä evästeiden tallentamisesta tietokoneellensa. Voit hallita sitä, miten evästeillä kerättyä tietoa käytetään mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen sovellusten asetusten kautta.

Ohjeet eniten käytettyjen selainten asentamiseksi:

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefoxhttp://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safarihttps://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Evästeiden kieltämisellä täytyy käyttäjän huomioida, että kaikki nettisivun funktiot eivät tarvitse olla enää käyttäjälle saavutettavissa.

 1. OY Rosiine käsiteltävät henkilötiedot (mm datat)

OY Rosiine saa käsitellä seuraavia henkilötietoja (mm datoja):

 • yhteystietoja: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • sopimuksen täyttamisen aikana kerättävät ja syntyvät datat: asiakkaan sisältösuositukset OY Rosiine palvelujen ja tuotteiden yhteydessä, palaute meidän tuotteistamme
 • auttomaattisesti kerättävät datat: käyttäjän selaimelta saatut tiedot, mm selaimen laji, laitteen tyyppi, kieliasetukset, verkkosivun osoite miltä käyttäjä tuli, millaisia sisältösivuja katseli sekä käyttäjän IP-osoite ja muut liikennetiedot
 • käyttäjän toiminnat OY Rosiine sähköpostikirjeiden yhteydessä, mm datat siitä, mitä kirjeitä sekä milloin ja miten käyttäjä on avaannut
 • muut henkilötiedot, jotka henkilö on julkaissut julkisesti tai on meille saavutettavissa kolmansien osapuolten sosiaalimedioissa kuten Facebook, Instagram ym
 1. Henkilötietojen jakaminen

OY Rosiine ei välitä asiakkaan tietoja ulospäin Euroopan Unionin talousaluetta.

OY Rosiine ei jaa asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi alempana olevilla ehdoilla. Kaikkia tietoja käytetään ainoastaan keskustelemiseen ja paremman tuotteen tai palvelun tarjoiluun.

Sinun henkilötietojasi saatamme jakaa seuraavissa tapauksissa:

 • velkojen periminen – velkojen perimispalvelujen tarjoajat, maksuhäiriörekisterit
 • valtiollisten valvontalaitosten ja poliisin pyynnöstä
 • julkinen palaute asiakkaan suostumusella
 1. Henkilötietojen turvallisuus, käyttö ja säilyttäminen

Henkilötietojen turvallisuus

Henkilötietojen turvallinen säilyttäminen on OY Rosiine etusijalla. Pyrimme tekemään kaiken mahdollisen, välttääksemme luvatonta pääsyä, julkaisemista ja muuta laitonta käsittelemistä. Suojelemme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja koskemattomuutta sekä taamme pääsyn tietoihin sopusoinnussa voimassa olevien säädösten kanssa.

Olemme meidän keräämämme ja käsittelemämme henkilötietojen suojaksi saattanut voimaan järkevät ja riittävät organisaation toimenpiteet sekä tekniset ja fyysiset rajoitukset. Käytettävät toimenpiteet riippuvat henkilötietojen lajista ja niiden julki tulemisen mahdollisista seurauksista.

Säilytysaika

OY Rosiine säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kun se on niiden keräilyn tavoitteen saavuttamiseksi tarpeellista. Säilytysaika riippuu myös tarpeesta vastata rekisteröityjen tiedusteluihin, ratkaista ongelmia sekä noudattaa lainmukaisia asiakirjojen säilyttämisen vaatimuksia. Kun me emme enää tarvitse henkilötietoja eikä asetukset vaati niitä, poistamme ne.

 1. Asiakkaan (rekisteröidyn) oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy OY Rosiine käsiteltävien asiakkaan omien henkilötietoihin ja oikeus vaatia epätarkkojen henkilötietojen korjaamista. Kun asiakkaalla on kysymyksiä omista oikeuksistaan tai hän on sitä mieltä, että OY Rosiine on hänen henkilötietojensa käsittelemisessä rikkonut hänen oikeuksiaan, hänen täytyy varmasti ottaa yhteyttä sähköpostitse rosiine@rosiine.com

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus oikasta tietoja on rekisteröidyn oikeus vaatia, että häntä koskevat väärät henkilötiedot korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus poistaa tiedot on rekisteröidyn oikeus vaatia, että hänen henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, kun tietyt lisäehdot ovat täytetty.

Tietyissä tapauksissa on rekisteröidyllä oikeus rajoittaa omien henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa, mitä me säilytämme hänen suhteen ja mitä hän on meille antanut, sekä oikeus lähettää ne tiedot eteenpäin toiselle vastuunalaiselle käsittelijälle, jos se on teknisesti mahdollista sekä käsittely tapahtuu suostumuksen tai sopimuksen perusteella ja automaattisen päätöksenteon mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus lähtien omasta konkreettisesta tilanteesta esittää joka aika vastaväitteitä oman henkilötietojensa käsittelystä, mikä tapahtuu säädösten vastaavien määräysten perusteella, mm niiden asetusten perusteella tapahtuvan profiloinnin suhteessa.

Jos säädökset eivät määrää toisin, on rekisteröidyllä oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi , mm profilointiin, sekä luo rekisteröidylle oikeuksillisia seurauksia tai vaikuttaa häneen merkittävästi.

Kun henkilötietojen käsittelyn perustana on rekisteröidyn suostumus, on rekisteröidyllä vastustamisoikeus kieltäytyä suostumuksesta ilman, että se vaikuttaisi ennen kieltäytymistä suostumuksen perusteella tapahtunut käsittelyn lainmukaisuutta.

Kun haluatte käyttää yllä mainittuja oikeuksia, pyydämme ystävällisesti ottamaan meihin yhteyttä.

Kun OY Rosiine tarjoama ratkaisu ei sopii Teille, on Teillä oikeus esittää vaatimuksensa tietosuojavaltuutetulle ja tuomioistuimille.

 1. Muut määräykset

OY Rosiinella on oikeus muuttaa yksipuolisesti evästeiden käyttöä ja tietosuojaperiaatteita. Evästeiden käyttämisen ja tietosuojaperiaatteiden uusin versio on aina saatavissa tällä sivustolla.

Evästeiden käytölle ja tietosuojaperiaatteille soveltuvat Viron Tasavallan lait. Tietosuojaperiaatteista johtuvat kiistat tai vaatimukset ratkaistaan Tallinnassa Harju Maakohus-oikeudessa.